Grans Conjunts

El cicle dels Grans Conjunts té lloc dos cops l'any, coincidint amb el final dels períodes lectius. Després d'una intensa setmana d'assaigs, les diverses formacions mostren al públic el fruit del seu treball en un concert que reuneix les condicions i el nivell d'exigència propis de la pràctica professional real.

Els Grans Conjunts estables de l'Esmuc són: l'orquestra simfònica, la big band, la cobla, els grups d'antiga, de música tradicional, de flamenco, i la banda. Ocasionalment també s'ha format un conjunt de música moderna.

Orfeo

L'abril de 2015, el Gran Conjunt d'Antiga va
representar l'Orfeo de Monteverdi, amb direcció
de Xavier Díaz-Latorre i direcció escènica de Susana Egea.