Mestre, Daniel

Daniel Mestre

Daniel Mestre Dalmau

Assignatures: Tècniques Bàsiques de Direcció, Percepció Auditiva General, Percepció Auditiva Avançada, Formació Vocal Aplicada II