Mobilitat internacional

El programa Erasmus+, aprovat pel Parlament Europeu per al període 2021-27, engloba iniciatives d'educació, formació, joventut i esport en tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest programa, en el qual l'Esmuc participa de ple, es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització i l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones.

 

Vull fer una estada Erasmus+ a l'estranger

Vull fer una estada Erasmus+ a l'Esmuc

 

Assegurança i terminis

Els ciutadans de la Unió Europea tenen dret a la lliure circulació i residència al país on van a cursar estudis. Tanmateix, convé estar cobert per algun tipus d’assegurança mèdica.

Els ciutadans de la Unió Europea emparats per la seguretat social del seu país poden disposar d’aquesta cobertura a través de la Targeta Sanitària Europea.

 

Calendari de terminis
9 setembre 2021 Rebuda dels Erasmus incoming
Octubre 2021 Reunió informativa per als Erasmus outgoing
1 - 20 de desembre 2021 Sol·licituds per a centres sense conveni amb l'Esmuc (notificació)
1 gener - 15 febrer 2022 Sol·licituds per a centres amb conveni amb l'Esmuc