Matriculació curs 2018-2019

Dates de matriculació per al curs 2018-2019

2 i 3 de juliol 6è i 5è
4, 5 i 6 de juliol 4t curs
9, 10, 11 i 12 de juliol 1r curs
13, 16 i 17 de juliol 3r curs
18, 19 i 20 de juliol 2n curs
(*): L'ordre de matriculació de 2n, 3r i 4t es fixa a 2n a partir del sorteig d'una lletra d'inici. A 3r i 4t es mou l'ordre del grup de manera rotatòria, perquè ningú repeteixi lloc.
El sorteig pel curs 18-19 ha donat la lletra "O".

 

Informacions generals per a la matrícula

Consulta els horaris provisionals del curs 2018-2019

Un cop realitzada la matrícula, es dóna la possibilitat de sol·licitar canvi de grup matriculat. La demanda de canvi ha d'estar sempre motivada per problemes o incompatibilitats d'horaris.

Abans de l'inici de curs es resoldrà la sol·licitud, positiva o negativa, i es procedirà a la modificació de matrícula si escau.

 

Informacions específiques

Assignatures que conformen els currículums segons l'especialitat i la modalitat. S'indica: nombre de crèdits, hores lectives, període de docència recomanat

1r curs
2n curs
3r curs
4t curs

 

Informacions específiques per als estudiants de 1r curs i de nou accés

 

Assignatures optatives

4t i 3r cursos