Instruments secundaris

En les especialitats d’Interpretació i de Pedagogia, l’elecció de l’instrument secundari s’ha de fer entre les opcions d’instrument vinculat a la modalitat que figuren en els quadres següents, i que responen a criteris formatius en relació amb l’instrument principal.

Si l’estudiant volgués triar un instrument secundari fora dels vinculats, hauria de sol·licitar-ho a Secretaria i presentar la documentació acreditativa del nivell de l’instrument que proposa.

Àmbits de: Clàssica i ContemporàniaMúsica AntigaJazz i Música ModernaMúsica Tradicional

Pedagogia | Direcció | Especialitats no instrumentals (Composició, Musicologia i Sonologia)

Interpretació, àmbit de Clàssica i Contemporània
Instrument principal Instrument secundari
Arpa Arpes històriques, Cant, Guitarra, Instruments de corda polsada, Piano.
Clarinet Clarinets històrics, Clarinet jazz, Gralla/Dolçaina, Saxo, Saxo JiMM, Tenora, Tible, Piano, Clarinet baix.
Contrabaix Contrabaix jazz, Baix elèctric, Contrabaix històric/violone, Cant, Piano.
Fagot Fagot històric, Gralla/Dolçaina, Oboè, Oboè barroc, Tenora, Tible, Piano.
Flauta travessera Flauta m. moderna, Flauta travessera històrica, Flauta de bec, Flabiol i tamborí, Piano.
Oboè Corn anglès, Gralla/Dolçaina, Oboè històric, Tenora, Tible, Piano.
Percussió Percussió històrica, Percussió m. moderna, Bateria JiMM, Piano.
Saxòfon Gralla/Dolçaina, Saxo JiMM, Clarinet, Clarinet jazz, Clarinet històric, Tenora, Tible, Piano.
Trombó Corneta, Sacabutx, Trompa natural, Trompeta natural, Trombó JiMM, Fiscorn, Piano, Trombó tenor, Trombó baix.
Trompa Corneta, Sacabutx, Trompa natural, Trompeta natural, Piano.
Trompeta Corneta, Fiscorn, Sacabutx, Trompa natural, Trompeta natural, Piano, Trompeta JiMM.
Tuba Corneta, Sacabutx, Trompa natural, Trompeta natural, Piano, Fiscorn, Bombardí.
Viola Violí, Viola històrica, Viola jazz, Piano.
Violí Viola, Violí històric, Violí jazz, Piano.
Violoncel Violoncel històric, violoncel jazz, Viola de gamba, Contrabaix històric/violone, Piano.
Acordió Cant, Piano, Orgue, Acordió diatònic.
Cant Cant històric, Cant flamenco, Cant JiMM, Piano (mínim 4 Q.).
Guitarra Cant, Instruments de corda polsada, Guitarra JiMM, Guitarra flamenca.
Orgue Cant, Piano, Fortepiano, Clavicèmbal, Piano jazz, Teclats, Acordió diatònic.
Piano Cant, Fortepiano, Clavicèmbal, Piano jazz, Orgue, Teclats, Acordió, Acordió diatònic, Percussió.
Interpretació, àmbit de Música Antiga
Instrument principal Instrument secundari
Arpes històriques Arpa, Cant històric, Clavicèmbal, Instruments de corda polsada, Fortepiano.
Cant històric Cant, Cant jazz i modern, Cante flamenco, Clavicèmbal, Fortepiano.
Clarinets històrics Cant històric, Clarinet, Clarinet jazz, Clavicèmbal, Fortepiano, Gralla/dolçaina, Saxòfon, Saxòfon jazz i modern, Tenora, Tible.
Clavicèmbal Acordió diatònic, Arpes històriques, Cant històric, Fortepiano, Orgue, Piano, Piano jazz, Teclats de música moderna.
Contrabaix històric / Violone Baix elèctric, Cant històric, Clavicèmbal, Contrabaix, Contrabaix jazz.
Corneta Clavicèmbal, Fortepiano, Trompeta, Trompeta jazz i moderna, Trompeta natural, Percussió històrica, Flauta de bec.
Fagots històrics Cant històric, Clavicèmbal, Fagot, Fortepiano, Gralla/dolçaina, Oboè, Oboè històric, Tenora, Tible.
Flauta de bec Cant històric, Clavicèmbal, Corneta, Flabiol i tamborí, Flauta travessera, Flauta travessera històrica, Flauta travessera jazz i moderna, Fortepiano, Oboè històric.
Flauta travessera
històrica
Cant històric, Clavicèmbal, Flabiol i tamborí, Flauta de bec, Flauta travessera, Flauta travessera jazz i moderna, Fortepiano.
Fortepiano Acordió diatònic, Cant històric, Clavicèmbal, Orgue, Piano, Piano jazz, Teclats de música moderna.
Instruments de corda
polsada
Arpes històriques, Cant històric, Clavicèmbal, Fortepiano, Guitarra, Guitarra flamenca, Guitarra jazz i moderna.
Oboè històric Cant històric, Clavicèmbal, Flauta travessera històrica, Fortepiano, Gralla/dolçaina, Oboè, Tenora, Tible.
Percussió històrica Baix elèctric, Bateria jazz i moderna, Cant històric, Clavicèmbal, Fortepiano, Percussió, Percussió de música moderna.
Sacabutx Cant històric, Trombó baix CiC, Trombó CiC, Trombó jazz, Clavicèmbal, Fortepiano, Percussió.
Trompa natural Cant històric, Trompa CiC, Clavicèmbal, Fortepiano.
Trompeta natural Cant històric, Corneta, Trompeta CiC, Trompeta jazz i moderna, Clavicèmbal, Fortepiano.
Viola de gamba Baix elèctric, Cant, Cant històric, Clavicèmbal, Contrabaix, Contrabaix històric/violone, Contrabaix jazz, Fortepiano, Violoncel, Violoncel històric.
Viola històrica Clavicèmbal, Fortepiano, Viola, Viola jazz i moderna, Violí.
Violí històric Clavicèmbal, Fortepiano, Violí, Violí jazz i modern, Viola.
Violoncel històric Clavicèmbal, Contrabaix històric/violone, Fortepiano, Viola de gamba, Violoncel, Violoncel jazz i modern. 
Interpretació, àmbit de Jazz i Música Moderna
Instrument principal Instrument secundari
Bateria jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna.

2n i 3r curs: Bateria m. moderna, Cant jazz i modern, Percussió històrica, Percussió m. moderna, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Cant jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant, cant històric, Cante flamenco, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Clarinet jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant jazz i modern, Clarinet, Clarinets històrics, Flauta travessera de música moderna, Gralla/dolçaina, Piano jazz, Saxòfon jazz, Teclats m. moderna, Tenora, Tible.

Contrabaix jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Baix elèctric MM, Cant jazz i modern, Contrabaix, Contrabaix històric/violone, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Guitarra elèctrica jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corda polsada de la música antiga, Guitarra, Guitarra flamenca, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Piano jazz

1r curs: Bateria jazz i moderna, Percussió m. moderna. 

2n i 3r curs: Acordió diatònic, Cant jazz i modern, Clavicèmbal, Fortepiano, Orgue, Piano, Teclats m. moderna.

Saxòfon jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Clarinet jazz, Flauta travessera de música moderna, Gralla/dolçaina, Piano jazz, Saxòfon, Teclats m. moderna, Tenora, Tible.

Trombó jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, trompeta natural.

Trompeta jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, trompeta natural.

Violí Jazz

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna, Violí, Violí històric.

Baix elèctric

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant jazz i modern, Contrabaix, Contrabaix històric/violone, Contrabaix jazz, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Bateria m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Bateria jazz, Cant jazz i modern, Percussió històrica, Percussió m. moderna, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Cant m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Cant, Cant històric, Cante flamenco, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Flauta travessera m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Flabiol i tamborí, Flauta travessera, Flauta travessera històrica, Piano jazz, Saxòfon m. moerna, Teclats m. moderna.

Guitarra elèctrica
m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corda polsada de la música antiga, Guitarra, Guitarra flamenca, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Percussió
m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Bateria jazz i moderna, Cant jazz i modern, Percussió, Percussió històrica, Piano jazz, Teclats m. moderna.

Saxòfon m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Clarinet jazz, Flauta travessera m. moderna, Gralla/dolçaina, Piano jazz, Saxòfon, Teclats m. moderna, Tenora, Tible.

Teclats

1r curs: Bateria jazz i moderna, Percussió m. moderna. 

2n i 3r curs: Acordió diatònic, Cant jazz i modern, Clavicèmbal, Fortepiano, Orgue, Piano jazz.

Trombó m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, Trompeta natural.

Trompeta
m. moderna

1r curs: Piano jazz, Teclats m. moderna. 

2n i 3r curs: Corneta, Fiscorn, Piano jazz, Sacabutx, Teclats m. moderna, Trombó, Trompa natural, Trompeta natural.

Interpretació, àmbit de la Música Tradicional
Instrument principal Instrument secundari
Flabiol i tamborí Flauta travessera, Piano, Flauta travessera històrica, Flauta de bec, Fortepiano, Clavicèmbal, Flauta travessera jazz, Piano jazz, Saxo jazz i modern, Clarinet jazz, Saxòfon.
Tenora Piano, Oboè, Oboè barroc, Fortepiano, Clavicèmbal, Saxòfon, Saxo jazz i modern, Clarinet jazz, Piano jazz, Clarinet, Tible, Gralla/dolçaina.
Tible Piano, Oboè, Oboè històric, Fortepiano, Clavicèmbal, Saxòfon, Saxo jazz i modern, Clarinet jazz, Piano jazz, Clarinet, Tenora, Gralla/dolçaina.
Fiscorn Trombó, Piano, Corneta, Sacabutx, Trompa natural, Trompeta natural, Fortepiano, Clavicèmbal, Trombó jazz, Contrabaix jazz, Piano jazz, Baix elèctric.
Cornamusa Acordió diatònic, Piano, Clavicèmbal, Fortepiano, Piano jazz, Flabiol i tamborí, Gralla/dolçaina, Tenora, Tible.
Gralla/dolçaina Oboè, Fagot, Piano, Oboè històric, Fagots històrics, Clavicèmbal, Fortepiano, Piano jazz, Acordió diatònic, Flabiol i tamborí, Tenora, Tible.
Acordió diatònic Acordió, Cant, Piano, Percussió, Cant flamenco, Cant històric, Percussió històrica, Clavicèmbal, Fortepiano, Cant jazz i modern, Piano jazz, Percussió m. moderna, Flabiol i tamborí, Gralla/dolçaina.
Cante flamenco Cant, Piano, Cant històric, Clavicèmbal, Fortepiano, Cant jazz, piano jazz, Guitarra flamenca.
Guitarra flamenca Guitarra, Cante flamenco, Guitarra jazz i moderna, Clavicèmbal, Fortepiano, Instruments de corda polsada.
Pedagogia
  S’ha d’escollir l’instrument secundari vinculat a l’instrument principal, seguint els llistats anteriors.
Direcció
  Piano i cant o un instrument orquestral
Especialitats no instrumentals (Composició, Musicologia, Producció i Gestió, i Sonologia)
Composició Es recomana cursar Piano.
Musicologia, Producció i gestió, Sonologia S’ha d’escollir obligatòriament l’instrument amb el qual es va realitzar la prova d’accés.