Interpretació d'instruments del jazz i de la música moderna

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat d'Interpretació d'instruments del jazz i de la música moderna en dos itineraris: itinerari de jazz i itinerari de música moderna:

Objectius docents

Perfil professional

Itineraris i modalitats

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat d’Interpretació del jazz i la música moderna té com a objectiu fonamental formar professionals altament qualificats en l’àmbit de la interpretació i la creació musical, coneixedors de la diversitat de possibilitats al seu abast, posseïdors d’un llenguatge i una estètica pròpies, i preparats per treballar amb aquells formats, mitjans, gèneres i contextos creatius més necessaris i habituals a l’hora de satisfer les demandes laborals i professionals del nostre temps.
Un cop acabats els estudis, els graduats hauran après a interpretar, improvisar i escriure per a formacions instrumentals diverses (trios, quartets, quintets, grups i formacions més àmplies, big band, etc.), i a desenvolupar-se en les diferents disciplines i aplicacions de la creació musical actual en el terreny d’aquest estil.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants d’Interpretació del jazz i la música moderna.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Interpretació ha de ser un professional qualificat amb un domini complet de les tècniques d’interpretació de l’instrument i el seu repertori, i en el seu cas, d’instruments complementaris.

Haurà d’estar preparat per a exercir una tasca interpretativa d’alt nivell d’acord amb les característiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com formant part d’un conjunt, així com, en el seu cas, en la seva condició d’intèrpret acompanyant de música i de dansa. Haurà de conèixer les característiques tècniques i acústiques del seu instrument, profunditzant en el seu desenvolupament històric.

Haurà de tenir formació per a l’exercici de l’anàlisi i del pensament musical, i disposar d’una sòlida formació metodològica i humanística que  l’ajudi en la tasca d’investigació afí a l’ exercici de la seva professió.

Itineraris i modalitats

Els estudis de jazz i música moderna estan dividits en dos itineraris: Jazz i Música moderna, amb les següents modalitats instrumentals:

Itinerari de jazz Itinerari de música moderna
Bateria Baix elèctric
Cant Bateria
Clarinet Cant
Contrabaix Guitarra elèctrica
Guitarra Percussió
Piano Saxòfon
Saxòfon Teclats
Trombó Trombó
Trompeta Trompeta
Violí  

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.
Les matèries obligatòries d’especialitat comporten sobretot les matèries d’instrument o veu, de formació instrumental complementària i de música de conjunt, i inclouen assignatures com:

  • Instrument principal (docència individual)
  • Instrument secundari
  • Improvisació
  • Combos i Big band

La formació es complementa amb continguts que permeten a l’estudiant desenvolupar-se professionalment en tots els àmbits i formats més habituals en aquest tipus de música, com ara:

  • Comprensió dels llenguatges diversos que conviuen en l’actualitat
  • Anàlisi dels diferents estils i formes
  • Tècniques de composició i arranjaments

Consulteu els currículums detallats dels quatre cursos, en les diferents modalitats i itineraris.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la interpretació en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • L’exercici professional de la interpretació, ja sigui com a solista, acompanyant, intèrpret en un grup instrumental o en una formació orquestral.
  • Els coneixements teòrics i analítics adquirits faciliten als titulats en interpretació l’accés a estudis de postgrau i d’altres camps com la docència, el món editorial o la crítica musical.

Professorat

El departament de Jazz i música moderna reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a estètiques, estils, tècniques, mitjans i enfocaments en el món de la interpretació, la improvisació i la creació musical.
A més del professorat permanent, periòdicament es conviden professors visitants de reconegut prestigi internacional per impartir classes magistrals, seminaris o tallers, tant d’interpretació o de conjunt, per donar als estudiants l'oportunitat d'entrar en contacte amb diferents estils i pensaments creatius contemporanis, i aprendre directament de mestres d’aquest tipus de música.