Interpretació d'instruments de la música tradicional

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat d'Interpretació d'instruments de la música tradicional en tres itineraris: instruments de la cobla, instruments de la música tradicional catalana i flamenc:

Objectius docents

Perfil professional

Itineraris i modalitats

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat d’Interpretació de la música tradicional té com a objectiu fonamental formar professionals altament qualificats en l’àmbit de la interpretació dels instruments de la música tradicional, coneixedors de la diversitat de possibilitats al seu abast, posseïdors d’un llenguatge i una estètica propis, i preparats per treballar amb aquells formats, mitjans, gèneres i contextos creatius més necessaris i habituals a l’hora de satisfer les demandes laborals i professionals del nostre temps.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants d’Interpretació de la música tradicional.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Interpretació ha de ser un professional qualificat amb un domini complet de les tècniques d’interpretació de l’instrument i el seu repertori, i en el seu cas, d’instruments complementaris.

Haurà d’estar preparat per a exercir una tasca interpretativa d’alt nivell d’acord amb les característiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com formant part d’un conjunt, així com, en el seu cas, en la seva condició d’intèrpret acompanyant de música i de dansa. Haurà de conèixer les característiques tècniques i acústiques del seu instrument, profunditzant en el seu desenvolupament històric.

Haurà de tenir formació per a l’exercici de l’anàlisi i del pensament musical, i disposar d’una sòlida formació metodològica i humanística que  l’ajudi en la tasca d’investigació afí a l’ exercici de la seva professió.

Itineraris i modalitats

Els estudis de música tradicional estan dividits en tres itineraris: instruments de la cobla, instruments de la música tradicional catalana i flamenc, amb les següents modalitats instrumentals:

Instruments 

de la cobla

Instruments de la música

tradicional catalana

 

Flamenco

Flabiol i tamborí Gralla/dolçaina Guitarra flamenca
Tible Cornamusa Cante flamenc
Tenora Acordió diatònic  
Fiscorn    

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.
Les matèries obligatòries d’especialitat comporten sobretot les matèries d’instrument o veu, de formació instrumental complementària i de música de conjunt que inclouen assignatures com:

  • Instrument principal (docència individual)
  • Instrument secundari
  • Improvisació
  • Conjunts instrumentals

Consulteu els currículums detallats dels quatre cursos, en els diferents itineraris i modalitats.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la interpretació en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • L’exercici professional d’execució instrumental en diversitat de contextos laborals, ja sigui com a solistes, formant part d’un grup, conjunt, cobla, orquestra tradicional, etc.
  • Els coneixements teòrics i analítics adquirits faciliten als titulats l’accés a estudis de postgrau i altres camps com la docència, el món editorial o la crítica musical.

Professorat

El departament de Música tradicional reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a estètiques, estils, tècniques, mitjans i enfocaments.
A part d’oferir les diverses titulacions superiors d’instruments de la música tradicional catalana i del flamenc, també ofereix un seguit d’activitats: concerts del professorat, concerts de conjunts de l’Escola, seminaris, tallers, cursos, xerrades i classes magistrals vinculats a aquest tipus de música i oberts al públic en general. Així mateix, es treballa en la recerca i potenciació de repertoris i en la creació de grups o conjunts estables de música tradicional.