Sèrie 2

El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música equival, a tots els efectes, al d’un grau universitari. El currículum que porta a l’obtenció d’aquest títol consta de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos, i s’imparteix en deu àmbits o especialitats.

El Grau impartit per l'ESMUC compta amb l'acreditació favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).
Acreditació TS