La recerca artística

Com veiem la recerca artística a l'ESMUC?

L'Esmuc posseeix un elevat nombre de professors amb grau de doctor o en vies d'obtenir-lo. Per això genera prou producció de recerca de tipus acadèmic universitari.
No obstant això, des de fa alguns anys s'estan implementant estratègies per promoure la investigació artística: models de recerca que tenen per objecte principal plantejar i respondre preguntes sobre problemes específicament artístics:

  • que només es poden formular i atendre en un centre d'ensenyaments artístics superiors com l'Esmuc
  • que només els músics pràctics poden abordar, i
  • on la pràctica instrumental i compositiva, juga un paper fonamental tant en la formulació de preguntes, com en el seu desenvolupament, reflexió, experimentació, obtenció de respostes i expressió dels resultats.

L'Esmuc ha tingut un paper rellevant en la promoció europea de la investigació artística en música, participant activament en el grup de treball Artistic Research in Higher Music Education de la xarxa Polifonia (Erasmus Network for Music 2004-2014) de l'Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).
L'Esmuc imparteix seminaris, conferències i ha publicat llibres i articles sobre aquest tema. Així mateix, promou la investigació artística en els treballs de fi de grau i de màster dels seus estudiants, així com entre els professors. Ha coeditat un llibre monogràfic sobre el tema:

López Cano, R. i San Cristóbal, U. (2014). Investigación artística en música: problemas, experiencias y propuestas. Llibre descarregable.

També té un centre d'informació sobre aquesta temàtica que es pot consultar en accés lliure: