Objectius

  • Proporcionar la formació tècnica, teòrica i conceptual necessària per a la interpretació, creació i direcció de música contemporània.
  • Conèixer, assimilar i posar en pràctica les tècniques, llenguatges i notacions derivades de la música contemporània al llarg de les darreres dècades.
  • Entendre les diferents tendències, estètiques, propostes estructurals i discursives dins de la música contemporània des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat.
  • Generar la pràctica, el debat i la comunicació necessàries entre tots els agents de la música contemporània des del compositor fins a l’intèrpret, passant pel director especialitzat en llenguatges contemporanis, acabant en un projecte musical comú que reuneixi la participació de tots els agents.