Màster propi de tècniques de la música contemporània

Màster Tècniques de la música contemporània ESMUC

El Màster en Tècniques de la Música Contemporània (MTMC) proporciona als estudiants l'ocasió d'aprofundir en les tècniques de creació i pràctica de la música contemporània així com d'investigar els marcs conceptuals i teòrics darrere de la nova creació musical. 

Itineraris Composició, Interpretació i Direcció
Crèdits ECTS 60
Calendari Del 4 octubre 2021 a maig 2022
Horari Divendres tarda i dissabtes
Idioma de docència Català, castellà, anglès
Preu crèdit 81,95 €

Tot i haver-hi tres itineraris d'especialització (composició, direcció i interpretació), el pla d'estudis posa molt èmfasi en assignatures comuns fomentant així el diàleg entre els agents implicats i la investigació transversal. Aquest treball es veurà reflectit en un projecte musical comú que reuneixi la participació de compositors, directors i intèrprets.