Màster propi de pedagogia per a músics

Màster Pedagogia ESMUC

Aquest màster està adreçat específicament a persones que busquen formar-se com a professionals de l'educació musical.

Modalitat A distància.
Crèdits ECTS 60
Inici 27 setembre 2021
Final 23 juny 2022
Titulació Màster en Pedagogia per a Músics. Títol propi de l'Esmuc.
Idioma de docència Castellà
Preu crèdit 46,12 € 

La realitat dels professionals de la música que es dediquen a la docència està molt ben perfilada per la literatura científica en investigació en educació musical, i coincideix de manera gairebé invariable a qualsevol part del món que posseeixi una cultura de base occidental: el músic coneix i domina molt bé la seva pràctica com a artista, però ha tingut poques oportunitats, o cap, per formar-se en competències docents.

Com a conseqüència d'això, la praxi professional educativa del músic artista es basa sobretot en la reelaboració individual del seu aprenentatge al llarg dels anys com a estudiant, amb un caràcter clarament de recurs únic i poc flexible per abordar els reptes contemporanis de l'exercici de la docència en contextos canviants propis del segle XXI.

Es planteja així la necessitat d'una formació pedagògica específica per al músic expert, i que sigui pràctica, innovadora i basada en el coneixement aplicat de les ciències de l'educació.

Aquest Màster en pedagogia musical busca ser una oportunitat de formació i millora professional per al músic que estima la música i estima l'educació musical. I busca fer-ho arribant allà on estigui l'estudiant, amb el rigor i precisió pròpia d'una formació superior artística, però alhora fent un seguiment proper a la base d'una potent tutorització personal, professional i acadèmica, de manera que les distàncies que obliguen a utilitzar els mitjans virtuals ens acostin més que no ens allunyin.