Programa

El Màster està organitzat en diferents mòduls i un treball final. Tractarem tant la legislació necessària per produir concerts en circumstàncies diverses (aire lliure, locals, teatres, festivals…) així com nocions de comptabilitat i pressupostos per poder preveure i controlar despeses. Fer projectes per demanar subvencions.

Parlarem de la logística necessària per organitzar esdeveniments musicals i produir-los, preveient tots aquells aspectes que porten a l’èxit de l’organització minimitzant els imprevistos.

D’altra banda abordarem els drets de propietat intel·lectual, aprendrem on i com registrar les nostres obres per treure’n un rendiment econòmic (copyright) o per compartir-les a la xarxa (copyleft).

Entrarem dins d’un estudi de gravació i ens familiaritzarem amb els processos, tècniques i problemàtiques dels enregistraments. Coneixerem la situació davant i darrere del micròfon per gravar el nostre CD, passant després a fer la producció i post producció, així com la sonorització dels directes.

Finalment ens endinsarem en el màrketing, tècniques i canals de comunicació i distribució per a fer arribar la nostra obra al públic interessat.

Hi haurà la possibilitat de fer practiques extracurriculars amb els professionals dels millors festivals de Catalunya, a L’Auditori, Festival Cruïlla, Sónar, Festival de Peralada, Aportada o TheProject.

Assignatures i continguts

Pràctiques extracurriculars