Objectius

Estudi gravació

Els objectius del Màster en Management i Producció Musical són: 

  • Formar professionals amb una visió dinàmica i crítica. Establir paràmetres de gestió per capacitar la presa de decisions. 
  • Acostar a l’estudiant la indústria musical de manera transversal i en la seva total complexitat. 
  • Facilitar l’entorn per entendre el procés creatiu sense dissociar-lo del procés de gestió. 
  • Promoure els coneixements teòrics en diversos àmbits, i els pràctics mitjançant estades en empreses i festivals associats. 
  • Obrir la mirada de l’estudiant al camp professional i laboral. 
  • Proporcionar-li les eines que li permetin realitzar un projecte musical en la seva totalitat.
  • Capacitar els alumnes per assimilar la visió de la innovació disruptiva i poder generar nous projectes singulars. 

La finalitat és formar músics, gestors i productors amb la mirada més àmplia possible, amb capacitats múltiples tant en l’estudi com en el directe, i amb un coneixement transversal de la indústria i l’entorn musical internacional.