Màster propi de direcció i gestió de centres educatius artístics

Màster Direcció i gestió de centres educatius artístics ESMUC

Organitzat conjuntament pels departaments de Pedagogia i de Producció i Gestió de l’Esmuc.
S’imparteix en modalitat semipresencial i està dirigit especificament als profesionals que es dediquen o es volen dedicar a la gestió i/o direcció de centres educatius artístics.

Modalitat Semipresencial
Crèdits ECTS 60
Inici 6 setembre 2021
Finalització 10 juny 2022
Titulació Máster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics. Títol propi de l'Esmuc.
Idioma de docència Castellà
Preu 68,28 € / crèdit

La Diputació de Barcelona ha destinat dues beques al personal dels centres d'educació musical de la demarcació de Barcelona que vulgui cursar aquest màster.

La realitat actual del sector de l'educació artística, amb projectes cada vegada més complexos, molt vinculats al territori i, en molts casos, interdisciplinaris, requereix professionals de la gestió i la direcció especialitzats. La importància de la gestió de l'equip, del seu talent, i d'un enfocament cap a la innovació, empeny el centre a donar resposta a les necessitats del territori, alhora que consolida un equip estable, motivat i alineat amb el projecte de centre.

El Màster de direcció i gestió de centres educatius artístics és una oportunitat de formació i millora professional d’aquelles persones que vulguin afrontar els reptes d'aquesta realitat en centres de formació artística tant d'iniciativa pública com privada.