Màster propi de composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals

Màster Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals ESMUC
Crèdits ECTS 60
Places disponibles 15
Calendari Inici: 4 octubre 2021
Horari De dilluns a divendres, de 18h a 20h.
Idioma de docència Català, castellà
Preu crèdit 111,12 €

 

 

La música per a imatge beu de la música escènica (òpera, musicals, teatre, ballet...), del cinema i la televisió, impregna el món de la publicitat i, més recentment, dels videojocs, els videoclips i internet. La complexitat i aprofundiment necessaris per cobrir aquesta varietat d'elements i aproximacions musicals i sonores als diferents formats de la imatge requereix d’un programa formatiu exclusiu i altament especialitzat com el que aquest curs ofereix.