Procés d'admissió

Per cursar aquest postgrau es requereixen uns coneixements bàsics en música, tecnologia musical, interpretació o creació amb mitjans digitals. En cas de no poder acreditar-los, existeix la possibilitat de matricular-se a alguns cursos de grau de l’Esmuc per garantir un nivell mínim per part de tots els estudiants.