Postgrau en Interpretació i Creació Sonora amb Tecnologies

Crèdits ECTS 40
Places disponibles 15
Calendari Octubre 2017 - juny 2018
Horari Dilluns a Divendres, 18.00-19:30 h
Idioma de docència Català, castellà o anglès
Preu 4500€

En les darreres dècades els ordinadors s’han anat incorporant en la pràctica totalitat dels processos creatius. En el cas de la música, han propiciat el desenvolupament de noves metodologies en la síntesi sonora, la creació algorísmica i el control de processos musicals a temps real, per posar alguns exemples. L’accessibilitat a les tecnologies digitals, entesa com l’abaratiment i reducció de la mida de diferents dispositius electrònics, ha eixamplat aquestes possibilitats creatives de la música i el so fins al punt en què, actualment, s’estan redefinint els conceptes d’instrument, creació sonora i interpretació musicals. Precisament, aquests són els tres principals àmbits que s’adrecen en aquest postgrau:

  • Disseny i desenvolupament de nous instruments, interfícies o sistemes musicals interactius per a la interpretació en viu.
  • Creació sonora amb tecnologies orientada a la interpretació en temps real.
  • Interpretació musical amb mitjans electrònics

La inclusió dels ordinadors als processos creatius de diferents disciplines artístiques (dansa, vídeo, fotografia, escultura, etc.) provoca que el perfil d’artista sigui cada cop més interdisciplinar i s’usi la tecnologia com a llenguatge comú. El postgrau en interpretació i creació sonora proposa un espai per aprendre, reflexionar i fomentar el pensament crític que ha de permetre l’estudiant donar un pas més enllà en el seu desenvolupament artístic. Per aquest motiu el pla d’estudis s’articula entorn als projectes creatius i colaboratius que han de desenvolupar els mateixos estudiants al llarg del curs. La metodologia combina:

  • Sessions teòriques on es presentaran fites importants en la creació sonora, els paradigmes que han sorgit a nivell creatiu i les característiques bàsiques de les eines disponibles (tant de maquinari com de programari).
  • Sessions pràctiques de treball en equip on es proposaran petits dissenys d’instruments o interfícies, interpretacions de clàssics o creacions pròpies dels estudiants, on s’expliqui la proposta i es justifiquin les decisions preses.
  • Tutories col·lectives per donar resposta a les inquietuds plantejades durant el procés creatiu mitjançant el debat, el foment de l’esperit crític i la mirada pròpia.

La docència i pràctiques del postgrau es realitzen íntegrament a l'Esmuc, proporcionant als estudiants les facilitats d'un centre musical de grau superior amb vocació multidisciplinar que es complementen amb les infraestructures de què disposa com són l’estudi d’enregistrament, les sales de postproducció i el laboratori d’electrònica, entre d’altres.