Màster en Direcció (MEAD)

Itineraris

Direcció coral

Direcció orquestral

Crèdits ECTS 60
Places disponibles 10 (5 per itinerari)
Calendari Octubre 2017 - juny 2018
Idioma de docència Català i castellà
Preu 7.500 €

El Màster en Estudis Avançats de Direcció és un màster de 60 ECTS pensat dissenyat per ser cursat en un any. Aquest master ofereix dues vies d’especialització de caràcter professional, direcció coral i direcció orquestral, enfocades a preparar el futur director per afrontar un ampli ventall de situacions. Així, ambdues branques formen a l’estudiant en totes les facetes de la direcció des de l’elecció d’un repertori fins a l’organització i realització del concert.

El màster equilibra una àmplia formació teòrica amb experiències pràctiques dirigint grups en un context docent (assignatura de Pràctiques de direcció) i en un context més professional (assignatura de Pràctiques artístiques externes). Al finalitzar del màster, els alumnes realitzaran un concert conjunt per cor o orquestra simfònica segons l’itinerari.

Aprofitant la situació de l’Escola Superior de Música de Catalunya com a centre de referència a Barcelona, capital d’una regió amb una llarga tradició musical tant coral com orquestral, l’estudiant tindrà accés a grups professionals i semi-professionals amb qui desenvolupar projectes propis. Un dels objectius del màster és ajudar els futurs directors a projectar-se en el seu entorn fent-se càrrec de grups existents o fundant-ne de nous enfortint així els lligams entre l’escola, el món professional i la comunitat musical que l’envolta.