Servei d'ordinadors i programari

Actualment la Biblioteca-CRAI disposa de 26 ordinadors d'ús públic per al professorat, estudiantat, PAS i usuaris/àries externs/es.

Programari disponible als ordinadors

   
Edició i processament d’àudio Videoconferències
 • Audacity - versió 2.4.1 May (2020)
 • GoldWave - v6.51 (2020)
 • Sonic Visualiser - versió 4.0.1 (2019)
 • Microsoft Teams - versió 1.0 (2020)
Seqüenciació i notació musical Ofimàtica
 • Finale - versió 2012.r3 [Disponible només a dos ordinadors]
 • MuseScore 3 - versió 3.4.2.9788 (2020)
 • Reaper - versió 6.11 (May 2020)
 • Sibelius - versió 2018.6 (2018) [Disponible només a dos ordinadors]
 • Adobe Acrobat Reader DC - versió 2019.008.20071 (2018)
 • LibreOffice - versió 6.4.4.2 (2020) [Conté: Writer, Calc, Draw, Impress, Base i Math]
 • Microsoft Office - versió 2016 [Conté: Word, Excel i Powerpoint]
 • Notepad++ - versió 7.8.6 (2020)
 • PDFSAM-Split and Merge Basic Edition - versió 4.1.3
Síntesi i composició Navegadors internet
 • CsoundQT - versió 0.9.7
 • Pure Data - versió 0.43.4-extended
 • SuperCollider - versión 3.11.0
 • Firefox Mozilla - versió 83.0 (Nov. 2020)
 • Google Chrome - versió 87 (2021)
 • Internet explorer - versió 11 (2015)
MIDI Vídeo i gràfics
 • Hairless MIDI - versió 2011
 • MIDI-OX - versió 7.0.2.372 (2010)
 • Infraview - versió 4.54 (2020)
 • Movie Maker - versió 2012
 • Paint.NET - versió 4.2.11 (2020)
 • VideoPad Video Editor - versió 1.00
 • VLC Media Player - versió 3.0.10 (2020)
Software educatiu Utilitats
 • EarMaster School - versió 5 (2011)
 • Harman How to Listen - versió 2.0.4 (2011)
 • JClic - versió 0.3.2.12 (2020-03-03)
 • 7Zip - versió 19.00 (2019)
Desenvolupament - Programació  
 • Arduino - versió 1.8.11
 • Python - versió 3.6.6 (2018)
 • Python IDLE - versión 2.7.9 (2018)
 • Models
 • Processing - versió 3 (2019)
 • Pspice - versió 9.1 (1999)
 • Transformations
 • Weka - versió 3.8.4 (2019)