Revistes

EsmucDigital

Entre desembre de 2005 i juny de 2011, l'Esmuc va col·laborar amb una separata de vuit pàgines a color dins la Revista Musical Catalana.

Des de setembre de 2011, l'Escola publica la revista ESMUC digital. La revista disposa d'un Consell Editorial que es reuneix un cop al mes per tal de comentar, decidir i avaluar els diversos temes i articles que s'hi publiquen. Formen part del Consell Editorial el Director de l'Esmuc, la cap del servei de Biblioteca i Publicacions, professors de diversos departaments i estudiants de l'Escola.

L'Esmuc digital és present també a Facebook i a Twitter.

Si esteu interessats en publicar algun article, formar part del Consell Editorial o fer algun comentari sobre la web podeu adreçar-vos a Publicacions a través del formulari de contacte.