Missió

Missió
"

Missió

La missió de la Biblioteca-CRAI de l'Escola Superior de Música de Catalunya és donar suport a l'estudi, la docència, la recerca i al treball artístic desenvolupat a l'Escola.

Biblioteca-CRAI

"

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix als seus estudiants i professors una eina bàsica per al desenvolupament de les seves respectives activitats, la Biblioteca-CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació), que ha de permetre a l'usuari d'aprendre, ensenyar, investigar i formar-se.

Hi trobareu tot tipus de documents (partitures, llibres, revistes especialitzades, enregistraments sonors i audiovisuals en diferents formats) tots relacionats amb la música i les disciplines que s'hi interrelacionen, així com recursos electrònics en línia, subscrits o d'accés obert, per a la recerca d'informació i documentació especialitzada. També posa a la seva disposició equipament informàtic que us permetrà consultar Internet, així com l'ús de programari musical (edició de partitures i seqüenciadors) i ofimàtic.

La Biblioteca-CRAI de l'Escola Superior de Música de Catalunya forma part de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG) i col·labora amb el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).