Llibres electrònics

Llibres electrònics

Documenta Universitaria: permet accedir als llibres electrònics editats per Documenta Universitaria a través de la plataforma eDU-library (online restringit)