Recerca

La recerca ha estat, és i serà un dels principals trets característics que identifiquen el departament de sonologia de l’ESMUC. Ja desde la seva fundació, el departament de sonologia ha estat sempre vinculat amb projectes de recerca, ja sigui a títol institucional o departamental mitjançant col.laboracions amb altres centres de recerca, o gràcies a la iniciativa individual dels nostres professors.

D’acord amb el pla estratègic de l’ESMUC del 2009, un dels aspectes centrals a treballar de cara al futur és la funció de l’ESMUC com a generadora de coneixement i, en aquest sentit, cal que la recerca s’incorpori amb més presència en la tasca dels departaments. D’altra banda, per tal d’assolir una preparació especialitzada en el camp de la sonologia, cal donar possibilitats per continuar els estudis dels titulats de l’ESMUC més enllà dels màsters, i formar un cos de persones doctorades. Per fer-ho, és necessari establir acords amb universitats (només elles poden expedir els títols de doctor) per definir els programes de doctorat.

Per dur a terme aquesta tasca, dins el professorat del departament disposem de 3 doctors i 3 estudiants de doctorat. A més, la alta professionalització i especialització de la resta de professors del departament aporta el complement idoni per poder dur a terme una recerca sonològica que també ha d’incloure la indústria i els escenaris.

Actualment, des de l’ESMUC s’ofereixen programes de doctorat en col.laboració amb altres universitats (vegeu l’apartat de màsters i postgraus), entre els quals destaquem el Màster Oficial en Sound and Music Computing, en col.laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, i el Màster Oficial en Música com a Art Interdisciplinària, en col.laboració amb la Universitat de Barcelona.

La recerca duta a terme dins el departament es pot dividir en diferents línies de treball i ha produit una sèrie de publicacions, algunes de les quals gràcies a projectes finançats. També s’ofereix un suport formatiu als estudiants de batxillerat que fan el seu treball de recerca en algun àmbit relacionat amb la sonologia.