Organologia

Resum

 • Nom: Organologia
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: Anual.
 • Professor: Paul Poletti
 • Requisits: No en té.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és ampliar la visió general de l'acústica i organologia a partir dels cursos organitzats pel Museu de la Música de Barcelona.

Continguts

Aquest curs es fa al Museu de Música (3r pis de l’edifici de l’ESMUC). Cada any el temari es centra amb un aspecte diferent dins dels diversos àmbits de l’organologia. Les sessions individuals són impartides per diferents experts convidats. Una sessió de pràctica amb instruments originals de les col·leccions del Museu i una sortida que preveu la visita a un taller o col·lecció especialitzada en instruments musicals arrodoneixen el temari previst pel curs.

Metodologia

 • Hi ha un total de 15 sessions presencials.
 • Cada sessió presencial és de 2 hores.
 • Per a cada sessió, s’estima una dedicació no presencial de 4 h, repartida en:
  • Abans de la sessió: 1 h per investigar i familialitzar-se amb el tema de la sessió
  • Després de la sessió: 3 h per escriure un informe sobre la presentació

Avaluació

 • 60% Assistència
 • 30% Informes
 • 10% Participació durant les sessions
 • Cal assistir a un mínim de 12 de les 15 sessions. En cas de falta a més de 3 sessions l’estudiant haurà de repetir l’assignatura.
 • Qualsevol informe entregada amb retard tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

En funció de les sessions, el ponent i el responsable de l’assignatura determinaran les referències necessàries.