Instruments de vent metall

Trombo
Grup vent metalls

 Professors:

Trompa:

Trombó:

Trompeta:

Tuba, Bombardí:

* Professorat adscrit a d'altres departaments que també imparteix docència al departament de Música clàssica i contemporània