Instruments de corda

Orquestra a Vic 2
Orquestra Vic
Estudiants de corda
Conjunt Camerata Casals

Professors:

Violí:

Viola:

Violoncel:

Contrabaix:

* Professorat adscrit a d'altres departaments que també imparteix docència al departament de Música clàssica i contemporània