Dani Forcada

Forcada, Dani

Professor de percussió

Nom i assignatura. Daniel FORCADA Percussió, ensemble de percussió
Categoria professional. Professor titular
Càrrec. Professor de percussió, ensemble de percussió
Titulacions acadèmiques. Títol superior de jazz ESMUC
Activitat concertística. Concerts i recitals en tots els països europeus, EUA
Interessos i projectes de recerca. la percuteria o set de percussió
Especialització interpretativa. Estils de música moderna amb percussió, especialment música llatina i brasilera
Enregistraments. Més de 50 cd amb diferents artistes i formacions
Publicacions. "Mètode de percussió afro-llatina", "Mètode de percussió brasilera", "Mètode de percuteria afro-llatina" ed. Carishc