Assignatures instrumentals de conjunt

Assignatura Professors ECTS Hores lectives
Big Band* Lluís Vidal 2 45
Combo* Diversos professors 20 225
Conjunt Instrumental A determinar 8 180
Cor jazz i música llatina Eduardo Tancredi 2 45
Cor gospel Didier Likeng 2 45
       
* El estudiants de la modalitat de cant Jazz i cant MM tindran els següents crèdits:      
Big Band   2 45
Combo   16 180
Conjunt Instrumental   4 90
       
*Els estudiants de les modalitats saxòfon jazz i MM, trompeta jazz i MM, trombó jazz i MM tindran els següents crèdits      
Big Band   4 90
Combo   20 225
Conjunt instrumental   6 135