Assignatures col·lectives - Itinerari Jazz

Assignatura Professors ECTS Hores lectives
Anàlisi de JiMM, estudiants d'altres àmbits

John DuBuclet,

Pep O'Callaghan

3 45
Anàlisi de Jazz I Lluís Vergés 3 45
Anàlisi de Jazz II Lluís Vergés 3 45
Arranjaments de Jazz I Lluís Vergés 3 45
Arranjaments de Jazz II Lluís Vergés 3 45
Composició de Jazz I

Lluís Vidal, Lluís Vergés,

Joan Sanmartí

3 30
Composició de Jazz II

Lluís Vidal, Lluís Vergés,

Joan Sanmartí

3 30

Improvisació i acompanyament de JiMM,

estudiants d'altres àmbits

John DuBuclet,

Pep O'Callaghan

2 30
Improvisació i acompanyament de Jazz I Joan Monné 2 22,5
Improvisació i acompanyament de Jazz II Agustí Fernández 2 22,5
Improvisació i acompanyament de Jazz III

Joan Monné,

Pep O'Callaghan

2 22,5
Improvisació i acompanyament de Jazz IV

Agustí Fernández,

Albert Bover

2 22,5
Perfeccionament rítmic jazz David Xirgu 30