Assignatures

Títol superior de música en Interpretació d’instruments del jazz i de la música moderna

  • Formació Bàsica: suposen els continguts comuns a totes les especialitats.
  • Obligatòries: determinen el nucli de continguts de cada especialitat
  • Optatives; comporten la possibilitat de tria entre diverses matèries, amb diverses assignatures
  • Treball fi de carrera: comú i obligatori per a totes les especialitats, es realitza en el darrer període d'estudis

 

 Assignatures obligatòries del departament de Jazz i Música Moderna: