Educació musical primerenca: diverses perspectives

Cada vegada és més evident la influència positiva que tenen en els infants un entorn i unes vivències artístiques  adequades i de qualitat. La formació musical primerenca s’ocupa d’aquest àmbit, i del seu desenvolupament pedagògic i didàctic, ja sigui a casa amb la família, a l’escola bressol, a l’escola infantil o a l’escola de música o arts.

Hores 16
Calendari Del 2 al 5 de juliol
Horari De 9.30h a 14.00h
Professorat Mireia Aguiar, Reina Capdevila, Paulo Lameiro, Alba Pujol
Preu 150€
Objectius

Conèixer les escoles de música, els seus components i àmbits de desenvolupament. Desenvolupar eines per valorar i afrontar la millora de la cultura de centre, la gestió de l’equip, l’impacte al territori i la gestió institucional.

Continguts

El desenvolupament de la pròpia musicalitat com a eix central, a partir de formats diversos, com la música en família, els concerts per a nadons, les activitats de música i moviment...                                                                                                                                        

El repertori bàsic per a aquestes etapes i per als diferents entorns.                                    

Creació i desenvolupament didàctic d’activitats.                                                                                  

El diàleg i la improvisació musicals, amb la veu, el cos i els instruments.

Destinataris

Professorat d‘escoles bressol, d’educació infantil, i d’escoles de música i arts. Estudiants d’educació infantil, pedagogia musical i pedagogia de la dansa. Professionals de l’educació i estudiants en general.

Metodologia

Classes presencials, amb presentació simultània de conceptes i exemples d’implementació pràctica. Espais de reflexió col·lectiva.                                                Idioma en que s'impartirà el curs: Català i Castellà

Professorat

Mireia Aguiar, músic i pedagoga, formada en Orff Schulwerk. Professora de l’EMM de Castellbisbal i Can Ponsic (Barcelona).

Reina Capdevila, professora de la Facultat de Psicologia i CIències de l'Educació Blanquerna - Universitat Ramon Llull.

Paulo Lameiro, músic, pedagog i director pioner en el domini de les arts escèniques per a la primera infància. És el fundador de l’Escola d’Arts SAMP, on actualment desenvolupa diversos programes de pedagogia musical amb infants i persones en risc d’exclusió social.

Alba Pujol, músic i pedagoga, formada en Music Learning Theory, Orff Schulwerk, cant prenatal i cercles de percussió. Graduada en pedagogia ESMUC