Concerts Finals

Els estudiants del Títol Superior de Música, en les especialitats d’Interpretació i de Direcció, mostren les competències assolides al llarg del curs en un concert final de la seva especialitat. Aquests concerts, que comprenen tots els estils de música que es poden cursar a l’Esmuc i una gran diversitat de formats, són oberts al públic i gratuïts.

Els màsters en Interpretació i Composició que s'ofereixen a l'Esmuc s'articulen entorn del projecte individual de cada estudiant, i es completen amb un treball final de cicle que, en els itineraris d'Interpretació, també inclou un concert o recital públic. 

Festival de concerts finals - gener 2021

Aquest curs i l'anterior han estat marcats per una pandèmia que ha obligat l'Escola a buscar formats alternatius i, en alguns casos, ajornar alguns dels concerts previstos entre maig-juliol de 2020. Ara, els intèrprets que per aquesta causa no van poder dur a terme els seus concerts finals en el moment que tocava, ens brinden una segona oportunitat que no hem de deixar passar.

Dia Hora Intèrpret Instrument Estudis
25/01/2021 11:00 Luis Manuel Vicente Beltrán Viola Títol Superior
12:30 Francesc Minguella Rafecas Violoncel Títol Superior
15:00 Mario Castelló Córdoba Violoncel històric Màster
16:30 Saya Ikenoya Violí històric Títol Superior
26/01/2021 11:00 Elias Maestresala Viniegra Piano Màster
12:30 Mar Compte Rojas Piano Títol Superior
17:00 Adrián Ferrer López Piano Títol Superior
18:30 Kayla Portugal Piano Títol Superior
27/01/2021 14:00 Roger Vilarnau Domínguez Piano Títol Superior
15:00 Clàudia Bosch Clarinet Títol Superior
15:30 Daniel Vidal Piano Títol Superior
16:30 Carlos Martín Esteve Fagot Títol Superior
29/01/2021 15:00 Andoni Goldaracena Sesma Trombó Títol Superior
18:00 Jaume Solà Serra Trombó Títol Superior