Subhasta pública d’instruments de l’ESMUC

Publicat el 14/11/2019

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) posa a subhasta pública diferents instruments musicals de propietat que poden ser adquirits per persones privades, empreses i institucions.  El termini de presentació de propostes per participar en la subhasta conclou el 16 de gener de 2020 i cal dir que els instruments poden examinar-se prèvia sol·licitud. Tota la informació la trobareu al Parc d’Instruments.

Piano

El procediment de subhasta es realitzarà conforme un únic criteri de preu a l’alça, resultant adjudicatari el licitador que presenti l’oferta més elevada, prenent com a preu de sortida l’import de licitació, que ha estat determinat a través de la taxació del valor actual dels instruments.

La subhasta està oberta al públic general, empreses, escoles i qualsevol persona interessada, com ara estudiants, professionals o entitats, que hi poden participar.

Entre els instruments posats a subhasta n’hi ha un piano gran cua, un de mitja cua, una marimba de tres octaves, teclats electrònics i kits de Fídula (violes medievals).

Les condicions que regulen aquesta subhasta i les adjudicacions es troben publicades al perfil del contractant de l'ESMUC.

Els instruments es poden examinar a les instal·lacions de l'ESMUC, prèvia sol·licitud de cita a l'adreça instruments@esmuc.cat

Per a més informació us podeu adreçar a l’ESMUC al telèfon 933.523.011 ext. 1200 o 2010.

Podeu veure els instruments a subhasta aquí.