Primeres Jornades ab sentits: convocatòria (Call for Papers)

Publicat el 12/03/2018

Dirigit als estudiants de grau o de màster i als alumni de l'Esmuc, es convoquen unes primeres Jornades ab sentits per posar en comú estratègies interpretatives, didàctiques o de recerca al voltant de la significació musical. Les jornades tindran lloc del 15 al 17 de novembre a l'Esmuc.

Ab sentits

Dirigit als estudiants de grau o de màster i als alumni de l'Esmuc, es convoquen unes primeres Jornades ab sentits per posar en comú estratègies interpretatives, didàctiques o de recerca al voltant de la significació musical. (Vg. més avall la temàtica de les Jornades).

Entre totes les propostes rebudes de març a maig 2018 s'escolliran les sis ponències que el comitè científic consideri més interessants.

El comitè científic està format pels organitzadors, Rolf Baecker i Joan Grimalt, i per Josep Borràs (director de l'Esmuc), Rubén López Cano, Luca Chiantore, Joaquim Rabaseda, Eduard Resina i Eero Tarasti.

Les ponències tindran un format de 15' més 5' de preguntes i comentaris. Hi assistiran els professors, estudiants de grau i de màster i alumni, tant ponents com interessats en la matèria. També seran obertes a la ciutat, amb inscripció gratuïta, per contribuir a difondre el camp de la significació musical.

Podeu adreçar les vostres propostes, en no més de 200 paraules, més un breu CV de màxim 100 paraules, al correu jornadesabsentits@esmuc.cat.

                        

El nucli temàtic és molt ampli:

                   

Vinculacions entre la significació musical i la meva activitat artística o docent.

Es poden presentar anàlisis d'obres pròpies o d'altri, o aspectes teòrics al voltant de la música amb sentits. Com a branca emergent de la musicologia, la significació musical encara té poca presència als curricula, malgrat l'interès d'una majoria creixent de músics i de musicòlegs de tot arreu. Com a punts de partida possibles se suggereixen aquests temes de caire general:

  • Relació entre anàlisi i interpretació, gràcies als significats expressius.
  • Aspectes didàctics, musicològics o epistemològics de la significació musical.
  • Música i literatura, literatura sobre música; relacions amb les altres arts, amb les Humanitats.
  • Semiòtica, hermenèutica, relacions amb la història de la cultura.
  • Textos fonamentals per entrar en matèria de manera assequible.

                                  

Més informació:

Informació i inscripció al curs

Entrevista a Joan Grimalt per presentar les Jornades Ab Sentits. Catalunya Música. Programa Assaig General.16-07-2018.