Concert de la Camerata Esmuc Quartet Casals a El Vendrell

Publicat el 04/12/2017

El divendres 22 de desembre, la Camerata ESMUC Quartet Casals oferirà un concert a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. La formació està dirigida pels guardonats amb el Premi Nacional de Música, i membres de la plantilla docent de l'ESMUC, el Quartet Casals. El concert tindrà lloc a les 21 hores.

Camerata Esmuc Quartet Casals_Carlos Gracia

Camerata Esmuc Quartet Casals_Carlos Gracia

La principal particularitat de la Camerata és que està dirigit pel seu mateix professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomàs, Jonathan Brown i Arnau Tomàs - el Quartet Casals -, actuen com a primers faristols de la formació.

El conjunt aplega els estudiants més avançats de l’Escola conformant una orquestra de corda caracteritzada pel treball amb complicitat d’un grup de cambra en format orquestral, l’aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i habitualment sense la figura d’un director.

La formació va començar l'any 2009 amb voluntat de ser estable al voltant de l'assignatura de Conjunt Instrumental del departament de Música Clàssica i Contemporània. Els seus integrants estudien els darrers cursos del Títol Superior de Música.

                                                   

Recordatori:

Dia: divendres, 22 de desembre

Lloc: Auditori Pau Casals. El Vendrell

Hora: 21 hores