Concert de la Camerata Cordes ESMUC Casals

Publicat el 13/05/2019

La Camerata Cordes ESMUC Casals oferirà un nou concert el pròxim 30 de maig a l'Auditori Acadèmic Sala 4 de l'ESMUC. La formació, dirigida pels guardonats amb el Premi Nacional de Música, i membres de la plantilla docent de l’ESMUC, el Quartet Casals, interpretarà un programa amb obres de Samuel Barber i Dmitri Xostakóvitx. El concert és gratuït i començarà a les 19 hores.

Camerata Esmuc Quartet Casals

Els integrants de la Camerata oferiran un recull de la feina realitzada amb l’alumnat durant la segona part del curs. En aquesta ocasió, el programa escollit està integrat per l’Adagio for Strings, de Samuel Barber, i el Quartet núm. 15, de Dmitri Xostakóvitx.

La principal particularitat d’aquesta formació és que està dirigida pel seu mateix professorat, presentant un quartet amplificat on Vera Martínez, Abel Tomàs, Jonathan Brown i Arnau Tomàs - el Quartet Casals -, actuen com a primers faristols de la formació.

El conjunt aplega els estudiants més avançats de l’Escola conformant una orquestra de corda caracteritzada pel treball realitzat amb la complicitat d’un grup de cambra en format orquestral, l’aprofundiment tècnic en el detall i la interpretació expressiva, i habitualment sense la figura d’un director.

La formació va començar l'any 2009 amb voluntat de ser estable al voltant de l’assignatura de Conjunt Instrumental del departament de Música Clàssica i Contemporània. Els seus integrants estudien els darrers cursos del Títol Superior de Música. Habitualment realitzen un parell de concerts a l’any, al desembre i després a final de curs.

              

Recordatori:

Dia: dijous, 30 de maig

Lloc: Auditori Acadèmic ESMUC Sala 4

Hora: 19 hores

Entrada: gratuïta