Acord entre la CCMA i l’ESMUC per a la difusió de les activitats de l’Escola Superior de Música de Catalunya

Publicat el 16/09/2019

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) han signat un acord de col·laboració per tal de difondre i promoure les activitats programades per l’ESMUC.

Orquestra Simfònica ESMUC

Segons aquest acord, que té una durada de dos anys, els mitjans de la CCMA i l’ESMUC intercanviaran informació i col·laboraran en accions que siguin d’interès mutu d’acord amb les missions i objectius d’ambdues entitats. Així, la CCMA difondrà les activitats i els actes de l’ESMUC a través de qualsevol dels seus canals i continguts i l’ESMUC informarà de la participació i col·laboració de la CCMA i els seus mitjans en tots aquells actes o llocs que consideri convenient.

Per altra banda, la CCMA incorporarà l’ESMUC com a entitat col·laboradora en matèria d’estudiants en pràctiques i l’ESMUC facilitarà assessorament sobre temes musicals a la CCMA.

L’ESMUC és l’únic centre oficial d’iniciativa pública que atorga a Catalunya el títol superior de música, en el marc de l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. L’Escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment té uns 600 alumnes que cursen la titulació superior de música, en les diverses especialitats que s’imparteixen, i uns 200 estudiants de màster i postgrau. A més, a banda de les activitats docents, organitza, per a la formació integral dels seus estudiants, concerts, classes magistrals, congressos, seminaris i d’altres activitats.

Aquest acord s’emmarca en la missió de promoció i difusió de la cultura que té la CCMA, i en el seu compromís per garantir la cobertura dels grans esdeveniments culturals i dels festivals més rellevants del país, a través de la col·laboració amb les institucions que treballen per fomentar la cultura, l’educació, la creació i la innovació.

                     

Més informació:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals