1a Trobada Pedagogia de la Percussió

1a Trobada Pedagogia de la Percussió

Presentació de l'Associació de Percussionistes de Catalunya (ASPECAT) 

Diferents espais de l’ESMUC

Més informació i programa