Concert de Sounpainting

Concert de Pedagogia. Concert de Soundpainting

Dins la línia estratègica “retorn al sistema educatiu”, aquest nou projecte de col·laboració amb un institut ens permetrà seguir explorant formats possibles de producció i creació artística amb alumnat del sistema general i, per tant tendir cap al desenvolupament d’alguna mena de “metodologia ESMUC” en aquest àmbit.

Projecte de creació amb alumnes de 2n d’ESO de l’institut MoisÈs Broggi i alumnes de Didàctica del Conjunt Instrumental Ferran Badal.

Sala 4

19 hores