XIV Congrés de l'ACPC

XIV Congrés de l'ACPC

Associació Catalana de Professors de Cant

Activitats presencials i en línia

De 9.30 a 20 hores

Més informació i inscripcions