Concert final de Brenda Sara Mau

Concert Final del Títol Superior de Música de l’ESMUC

Brenda Sara Mau

Conservatori Municipal de Música de Barcelona

(C. Bruc, 110-112)

12.30 hores

Accés lliure