Annus Irritabilis #SR

Annus Irritabilis #SR  (A partir de  L’any de la Picor, una féerie de Morera i Rusiñol)

Concert de col·laboració entre l’ESMUC i el TNC

Sala Gran del TNC

20 hores

Més informació