Adrià López i López

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Adrià López i López

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

10.15 hores

Accés lliure

L’estudiant de l’ESMUC, Adrià López i López, presenta De Carl Phillipp a Poulenc: viatge evolutiu de l'oboè al llarg del fet clàssic i contemporani, el seu Concert Final de Títol Superior. Aquest concert pretén ser un retrat del paper que ha jugat l'oboè en les diferents fases històriques més rellevants en relació al llenguatge i l'ideari intrínseques de cada una. Un travelling per obres i racons especials i representatius.