Currículum Direcció

Currículum de l'especialitat de Direcció (promocions 2010-2011-2012-2013)

Modalitat Direcció de cor

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Formació instrumental complementària (OB)
Piano (Instrument secundari) 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Cant (Instrument secundari) 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Fonètica aplicada al cant I, II i III     2 45 2 45 2 45 6 135
Improvisació i acompanyament I i II 2 30 2 30         4 60
Reducció de partitures I, II, III i IV 4 45 4 45 4 45 4 45 16 180
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1 2 45             2 45
Conjunt instrumental 1 a 3     2 22,5  2 22,5  2 22,5 6 67,5
Composició i instrumentació (OB)
Instrumentació i orquestració I, II i III 3 45 3 45 3 45     9 135
Tècniques compositives I i II         3 45 3 45 6 90
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Percepció auditiva avançada         2 30     2 30
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I i II     3 45 3 45     6 90
Anàlisi de la música del segles XX i XXI              3 45 3 45
Compositors catalans dels segles XX i XXI             3 45 3 45
Tècnica de la direcció (OB)
Direcció principal i pràctiques 1 a 8 20  37,5  20 37,5 20 37,5 21 37,5 81 150
Direcció d'orquestra secundària I i II     4 45 4 45     8 90
Formació corporal i comunicació I i II 2 30 2 30         4 60
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical  2 30             2 30
Edició de partitures amb mitjans informàtics     2 30         2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I              2 30 2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius          3 45 9 135 12 180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 517,5 60 540 60 525 60 510 240 2092,5