Orientacions i formalització del Treball Fi de grau

 

Orientacions generals per al treball escrit i per la defensa oral

El treball escrit haurà d’estar redactat en una de les dues llengües oficials (català o castellà), excepte que es presenti en anglès, tal com s’explica en l’apartat d’objectius del TFG.

En la defensa es poden utilitzar tot tipus de mitjans, inclosos els multimèdia i també la interpretació amb finalitat il·lustrativa.

La presentació oral del projecte tindrà una durada aproximada de 60 minutsi constarà de:

  • Exposició i justificació (defensa) del projecte, que ha de tenir una durada entre 20 i 30 minuts.
  • Torn de preguntes del tribunal (rèplica).
  • Respostes i aclariments addicionals de l’estudiant (contrarèplica).
  • En cas d’una interpretació amb finalitat il·lustrativa, aquesta podrà suposar un màxim de 30 minuts.

 

Indicacions per formalitzar el projecte

Terminis de presentació i lliurament del treball escrit

Requisits de la presentació/concert