Simulacre de proves d’accés 2018

A partir del 9 de març podreu consultar els resultats dels exercicis i un comentari dels correctors, entrant amb el DNI i el password creat en el moment de la inscripció.

Amb l'objectiu de proporcionar elements d'orientació als futurs candidats que tinguin la intenció de realitzar les proves d'accés al grau superior de música a l'Esmuc, l'Escola ofereix una simulació de diferents exercicis tant de la part A com de la part B.  Aquests exercicis es realitzen en les mateixes condicions que en les proves d’accés, són posteriorment corregits i es pot consultar online la nota resultant de la correcció i un breu comentari orientatiu sobre cada exercici realitzat.

Simulacre dels exercicis de la Part A
Dissabte 10 de febrer de 2018, de 8.45 h a 14 h

Dictats, anàlisi auditiva i anàlisi de partitura, en les opcions de:

  • clàssica i contemporània 
  • jazz i música moderna 
  • música antiga 
  • flamenco
Simulacre d’exercicis de la Part B
Dissabte 10 de febrer de 2018, a partir de les 16 h

Exercicis específics de:

Composició Exercici d’escriptura (B1) 16h-18h
Composició Exercici d’instrumentació (B2) 18:15h-19:45h
Direcció Exercici d'harmonització i instrumentació (B4) 16h-17:30h
Direcció Exercici de reconeixement auditiu (B5) 17:45h-18h
Musicologia Exercici 1 (B7) 16h-17:30h
Pedagogia Exercici de passatge didàctic (B9) 16h-19h
Producció i Gestió Exercici 1 (B12) 16h-18h
Sonologia Exercici d’anàlisi sonora (B14) 16h-17h

Inscripcions: del 18 de desembre de 2017 al 29 de gener de 2018.

La inscripció pot ser només de la Part A o d'ambdues parts.

Preus
  • Part A: 80 €
  • Parts A i B: 100 €

El termini de pagament és fins el 30 de gener de 2018.

En cas d'exempció per família nombrosa, monoparental o altres causes, cal portar una fotocòpia de la documentació acreditativa a la secretaria acadèmica de l'Escola. El termini és fins el 30 de gener.