Sol·licitud del títol oficial de màster

Un cop finalitzats els estudis, els estudiants que hagin cursat un dels màsters oficials poden sol·licitar el títol corresponent. Per fer-ho, cal emplenar la 

i adjuntar un dels següents documents:

  • Fotocòpia del DNI (nacionalitat espanyola)
  • Fotocòpia del passaport (països U.E.)
  • Fotocòpia de la Targeta de Residència (països fora de la U.E.)

 

El títol es pot sol·licitar personalment a Secretaria Acadèmica, o a través del correu electrònic.