ref.2018.9

   

   

Plaça temporal de professorat

del Departament de Musicologia

 

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció temporal de professorat del Departament de Producció i Gestió per al 2n quadrimestre del curs 2018-2019 per l'assignatura següent:

   

Història del flamenco

(referència 2018.9)

2n quadrimestre, dl-dc 9:30 a 11h*

     

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae i un esbós de projecte docent (4 còpies de cada) de les assignatures a les què es presenti, personalment a RRHH despatx  B- 220 (de 9h a 13:30 h) o per correu postal (A l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 16 de juliol de 2018.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

Barcelona, 4 de juliol de 2018

   

   

   

* Horaris provisionals, susceptibles de modificació.