Professors

Llistat actual

Àlex Barrachina

Barrachina, Àlex
Interpretació per Mitjans Electrònics I

Josep Maria Comajuncosas

Comajuncosas, Josep Maria
Informàtica Musical II
Electrònica II
Tècniques de programació III
Interpretació amb mitjans electrònics II
Anàlisi i Síntesi del so I

Ferran Conangla

Ferran Conangla
Introducció a la tecnologia musical
Tècniques d'enregistrament i producció del so II, III, IV
Sonorització de directes

Gerard Font

Ferran Conangla
Acústica de sales
Tècniques de gravació avançada

Enric Giné

Giné, Enric
Introducció a la Tecnologia Musical
Fonaments d'Acústica
Electrotècnia
Laboratori de so
Tècniques d'enregistrament i postproducció

Enric Guaus

Enric Guaus
Acústica de recintes
Electrònica I
Fonaments d'acústica
Introducció a la tecnologia musical
Matemàtiques i Física per la Música I i II
Pràctiques internes
Tècniques de programació informàtica I

Perfecto Herrera

Herrera, Perfecto
Introducció a Tecnologia Musical
Fonaments d'Acústica
Psicoacústica
Escolta crítica I i II
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I

José Lozano

Lozano, José
Disseny de so
Laboratori de so

Sònia Espí

Sìnia Espí
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I
Tecnologia aplicada a la producció i difusió II

Paul Poletti

Poletti, Paul
Fonaments d'Acústica
Acústica i Organologia I i II
Organologia

Joan Sanmartí

Sanmartí, Joan
Edició de partitures amb mitjans electrònics
Informàtica Musical I
Introducció a la tecnologia musical

Jordi Soler

Soler, Jordi
Tecnologies per l'educació musical

Antics professors

Nom Assignatura
Pau Arumí Programació informàtica
Jordi Arqués Acústica de Recintes, Laboratori de so
Eduard Aylon Laboratori de so
Pere Casulleras T'ecniques d'enregistrament i postproducció I, Seminari de sonologia
Emilia Gómez Fonaments d'Acústica, Anàlisi, síntesi i processament del so.
Josep Guallar Tecnologies per a l'educació musical
Sergi Jordà Interpretació amb mitjans electrònics
Jorge López Electrònica I
Oriol Pastor Tecnologies aplicada a la producció i difusió
Gerard Roma Anàlisi, síntesi i processament del so
Xavier Serra Introducció a la tecnologia musical
Paola Vidal Informàtica d'usuari